JUNIOR KLUB

Vážené příznivkyně klubu,

dovoluji si Vám postupně představit činnost klubu v oblasti harmonizačně-terapeutické. Zkušená klubová terapeutka Vám může poradit nejen díky výkladům Vodnářskými afirmačními kartami, ale také uvolnit hluboké zátěžové vazby a odblokovat emocionální bloky. Tyto vědomé bloky je možno odblokovat jak u dospělých, tak i u dětí - přes spojení s matkou. Tato sezení probíhají osobně v prostorách klubu. Výklad karet je možné si zadat i on-line.

UVOLNĚNÍ ZÁTĚŽOVÝCH VAZEB A ODBLOKOVÁNÍ EMOCIONÁLNÍCH BLOKŮ MYSLI

Hlubinná harmonizace zvukem a barvou na léčebných sezeních:

1) Jsou odblokovávány konkrétní zážitky, dochází k uvolnění zátěžových (i karmických) vazeb zvukem.

2) Uvolňují se celé vědomé emocionální bloky, nastává transformace Emocionálního těla na vyšší vibrační úroveň = dochází k ozdravení.

3) Na odblokování emocionálních zátěžových bloků je možno pracovat i u dětí, čímž se zároveň očišťují vazby dítěte s matkou. Velmi často může po odblokování dojít i k vyléčení dlouhodobých potíží, a to v důsledku uvolnění velkého množství zátěžových emocí, které při větší kumulaci způsobují fyzické bolesti. Jedná se o obtíže pohybového aparátu, nervového systému a řady kardiovaskulárních chorob.

H. Antoninova, metodička


JUNIOR klub je místem
pro setkávání mladých,
může pomoci při formování osobnosti apod.

Junior klub má velké místo při utváření klubových aktivit. Je zřejmé, že i výrobky, které jsou vytvářeny mladou generací členek, jsou hnacím motorem pro vývoj kreativity těchto mladých žen, ale i zábavou a zpestřením období dospívání. Náš klub jim dává křídla..., aby se tato mladá nadějná generace mohla realizovat ve své tvorbě v rámci naší firmy i pro veřejnost, a mohla tak pomoci dalším ženám v jejich životním hledání sama sebe.

Všechny tyto produkty, které jsou pod klubem formovány, nesou logo firmy, které je určeno hlavně pro prezentaci a ochranu výrobků JUNIOR KLUBU.


Srdečně Vás zdraví

Mgr. Hana Antonínová - spoluzakladatelka Prestige Ladies Clubu a metodička pro Junior klub.
Metodičku JUNIOR KLUBU můžete kontaktovat přes tento formulář: