Výklady karet

Individuální konzultace

Prestige Ladies Club poskytuje svým členkám konzultace s aktivním výkladem Vodnářských karet. V průběhu tohoto hodinového sezení se klientce zároveň uvolňují zátěžové vazby na širokých mezilidských úrovních. Výsledkem je nově otevřená cesta s novými možnostmi seberealizace. 
Terapeutka klubu

Bc. Petra Buchtová, DiS: Harmonizérka (terapeutka) a specialistka na uvolnění hlubokých zátěžových magických vazeb /rodových i mezirodových/.


ODBORNÁ KONZULTACE - SPECIÁLNÍ UVOLNĚNÍ ZÁTĚŽOVÝCH VAZEB - probíhá formou harmonizační práce s klientem. Postupným otevíráním aktuálních témat formou konzultace se díky hlubinně harmonizační práci se zvukem a minerálovým kyvadlem uvolňují zátěžové vazby. Tyto vazby jsou většinou karmického charakteru a souvisí s velkým množstvím nahromaděných zátěžových emocí. Tyto emoce brání člověku správně vyhodnotit, co je s ním v danou chvíli v souladu, a vychylují ho z rovnováhy. Terapeutka se Specializuje na uvolňování těžkých zátěžových vazeb ze starých energetických polí, a to zejména v oblastech emocionálních a duchovních. Výsledkem je vyjmutí ze zátěžových polí magie a obřadních (rituálních) slibů, které blokují osobní emocionální rovnováhu a tím hojnost.

Výklady Vodnářskými kartami

Zkušená terapeutka vám radí, jak řešit své problémy ve vztazích.


Dotazy zasílejte na email: prestigeclub.terapeutka@gmail.com

Platba předem.

Cena: 299Kč


Ceník

Konzultace s výkladem karet: 500Kč

Konzultace s výkladem karet a uvolněním vazeb: 1 000Kč

Individuální sezení s výkladem karet, uvolněním zátěžových vazeb a oblokováním vědomých bloků 1. stupně (strachy): 1500 Kč

Individuální sezení s výkladem karet, uvolněním zátěžových vazeb a oblokováním vědomých bloků 2. stupně (zátěžové vzorce chování): 2500 Kč

ZVUKOVÉ MASÁŽE, MEDITACE:

Zvuková masáž na harmonizačním strunném lehátku: 800 Kč

Meditace u Křišťálových mís (pod vedením terapeuta): 800 Kč